איזה מסלול

5 שעות סטודיו

2,000+ מע״מ
שעות סטודיו כוללות: עיצוב, חיפוש חומרים, זמני תיקונים במידת הצורך, מיילים, פגישות, שיחות טלפון בהקשר לפרויקט
בנק שעות למימוש בשעות פעילות הסטודיו, בתיאום מראש מול הסטודיו, בתוקף של שנה מיום הרכישה
רכישת תמונות וחומרים גרפיים בתשלום נפרד

10 שעות סטודיו

3,500+ מע״מ
שעות סטודיו כוללות: עיצוב, חיפוש חומרים, זמני תיקונים במידת הצורך, מיילים, פגישות, שיחות טלפון בהקשר לפרויקט
בנק שעות למימוש בשעות פעילות הסטודיו, בתיאום מראש מול הסטודיו, בתוקף של שנה מיום הרכישה
רכישת תמונות וחומרים גרפיים בתשלום נפרד

15 שעות סטודיו

4,500+ מע״מ
שעות סטודיו כוללות: עיצוב, חיפוש חומרים, זמני תיקונים במידת הצורך, מיילים, פגישות, שיחות טלפון בהקשר לפרויקט
בנק שעות למימוש בשעות פעילות הסטודיו, בתיאום מראש מול הסטודיו, בתוקף של שנה מיום הרכישה
רכישת תמונות וחומרים גרפיים בתשלום נפרד

20 שעות סטודיו

6,000+ מע״מ
שעות סטודיו כוללות: עיצוב, חיפוש חומרים, זמני תיקונים במידת הצורך, מיילים, פגישות, שיחות טלפון בהקשר לפרויקט
בנק שעות למימוש בשעות פעילות הסטודיו, בתיאום מראש מול הסטודיו, בתוקף של שנה מיום הרכישה
רכישת תמונות וחומרים גרפיים בתשלום נפרד
Shopping Basket