YG, יובלים, Ewave

שמחות להציע לכם מגוון של דירות ברחבי הארץ עבורכם לתקופת המלחמה הקשה.

השהות בדירות הנה ללא עלות באדיבות בעלי הדירות ובתקשורת ישירה מולם. לשם כך אנו זקוקים למספר פרטים כדי שנוכל לבצע את ההתאמה הטובה ביותר לצרכים שלכם.

שלכם,

מלאו את הפרטים